Kategoriler

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA DAİR

HUKUKİ BİLGİLENDİRME VE RIZA METNİ

  1. Bu metnin amacı LİSTENSİ (www.listensi.com) tarafından işletilmesi yapılan site ile kullanıcı arasındaki münasebetlerde ortaya çıkan veri alışverişinin / kişisel verilerin işlenmesinin ve aktarımının hukuki boyutunun kullanıcıya izah edilmesi ve acık rızasının alınmasıdır.
  2. Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla LİSTENSİ tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve LİSTENSİ politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
  3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: kullanıcılara ait kişisel veriler, LİSTENSİ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile yapılmaktadır.
  4. Bunlar ad, soyad,  e-posta, telefon numaraları vb. iletişim bilgileri, ikamet adres, lokasyon bilgileri, ses kayıtları, görüntü kayıtları, fotoğraf, çerezlerin toplamış olduğu bilgiler gibi veriler olabilir.
  5. Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin işlenebilmesi için üye/kullanıcının  açık rızasının alınması gerekmektedir. Üyelik / site kullanıcılığı ile açık rıza verilmiş sayılırsınız.
  6. Üye/kullanıcıya ait kişisel verilerin aktarımı için açık rıza aranmaktadır.Bu çerçevede tarafımızca 6698 sayılı yasanın  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde LİSTENSİ gerekli gördüğü şekilde bu verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
  7. 6698 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; Kişisel verilerinizin  işlenmesi ile ilgili olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin işlenmiş ise ne şekilde işlendiği konusunda bilgi talep etme, bu işlemenin amaç ve kullanımını sorgulama, verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı kişileri bilme, verileri düzeltme, sildirme ve kısmen kaldırmayı info@listensi.com mail adresimizden talep edebilirsiniz.

Bu site çerez kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.